top of page
Kompetensbanken.png

Söker du ett smidigt verktyg för kompetensinventering  där du kan dokumentera medarbetarnas kurser och certifikat ?


Då kommer du gilla Kompetensbanken!

Individuella medarbetarprofiler

Dokumentera kurser & certifikat

Skatta kunskapsnivåer, GAP

Sammanställ kompetensresurser

Hantera medarbetar- och lönesamtal

Planera och genomför Onboarding

Medarbetarprofiler

En ‘Kompetensbank’ ska innehålla aktuella uppgifter. Låt medarbetarna själva uppdatera sina personliga profiler med utbildningar, erfarenheter och kompetenser. I samband med medarbetarsamtal går närmaste chef och medarbetare igenom innehållet i personlig profil.

Onboardning 

Publicera och synliggör er introduktionsplan för nya medarbetare. Bocka av medarbetarens steg i processen.

GAP

Skatta medarbetarens kunskapsnivå och få fram en sammanställning.

Kurser och certifikat

Genom Kursadministrationen hanterar du medarbetares genomförda kurser och certifikat. Kurs och datum för genomförande synliggörs i medarbetarens personliga profil. Kurser / certifikat med ett giltighetsdatum genererar mejl-alert i god tid, du missar inga viktiga datum.

Policyer och styrdokument

Publicera era policyer och styrdokument i Kompetensbanken. Medarbetare markerar vad som tagits del av.

Medarbetar- och lönesamtal

Publicera era samtalsmallar i Kompetensbanken. Både medarbetare och närmaste chef har möjlighet till individuella anteckningar. Som Administratör har du full koll på status avseende genomförda samtal.

Rapporter

”Vilka av våra medarbetare har goda kunskaper i spanska och objektorienterad programmering?”  eller ”Vilka av våra medarbetare har inte gått vår obligatoriska introduktionsutbildning?” Med detaljerade urvalsmöjligheter får du via rapportgeneratorn fram exakt den information du är intresserad av.​

asian.jpg

Drift och Support

Kompetensbanken körs som en molntjänst på webbserver som tillhandahålls av Webday. 24-timmars övervakning och dagliga backuper ingår. Systemet är enkelt att använda och innehåller en detaljerad hjälpfunktion, men ibland uppstår ändå frågor. Gratis telefonsupport ingår.

Skräddarsydd version 

Vi har lagt vårt fokus på att skapa en grundversion som innehåller det mesta och som upplevs som enkel att ta till sig. Kompetensbanken är användarvänligt och har ett naturligt processflöde. Men vi vill leverera system som fungerar precis som du vill ha det. Saknar ni funktioner eller har önskemål om systemets utformning? Vi anpassar och skräddarsyr gärna er version av Kompetensbanken för att matcha era önskemål.

bottom of page