Vikta

Ett enkelt verktyg för arbetsvärdering och lönekartläggning

 

Topp_vikta

 

Ett givande samarbete med Annpocon och Anna-karin Yngwe resulterade i systemet Vikta, som bygger på Jämos metod Analys Lönelots. Analys Lönelots är en enkel och snabb metod för bedömning av arbetskrav som ger er en god bild av arbetsinnehåll, svårighetsgrad och kravprofil för befattningarna på företaget. Vikta gör det enkelt att vikta/värdera företagets samtliga befattningar. Resultatet ligger sedan som grund för opartisk och korrekt bedömning för individuell lönesättning.

Vikta erbjuder även möjlighet för lönekartläggning, där man enkelt kan avläsa könsfördelning och lönespridning mellan kvinnor och män som har lika, eller anses ha lika, arbeten.

Kundreferens

"Systemet gör vårt arbete med arbetsvärdering överskådligt och besparar oss mycket tid. Det är viktigt för oss att ha ett bra verktyg som förenklar vårt arbete med att uppnå jämställda löner på vårt företag"

Hennele Holmsten
Manager Human, Resourses 
Södertörns brandförsvarsförbund