Kompetensbanken

Full koll på företagets samlade kompetensresurser?

 

Topp_kompetensbanken

 

Söker du ett enkelt och okomplicerat verktyg för kompetensinventering  som även innehåller stöd för utvecklingssamtal samt möjlighet att hantera interna kurser / certifikat? Då kommer du gilla Kompetensbanken!

 

Individuella medarbetarprofiler
En ‘Kompetensbank’ ska innehålla aktuella uppgifter. Låt medarbetarna själva uppdatera sina personliga profiler med utbildningar, erfarenheter och önskade utvecklingsområden.
I samband med utvecklingssamtal går närmaste chef och medarbetare igenom innehållet i personlig profil.

 

Rapporter och profilmatchning
”Vilka av våra medarbetare har goda kunskaper i spanska och objektorienterad programmering?”  eller ”Vilka av våra medarbetare har inte gått vår obligatoriska introduktionsutbildning?”
Med detaljerade urvalsmöjligheter får du via rapportgeneratorn fram exakt den information du är intresserad av. Resultatet presenteras antingen i form av en lista som visar medarbetare på individnivå eller i form av stapeldiagram som visar den procentuella fördelningen.

 

Kursadministration
Lägg upp era interna kurser / certifikat och koppla valda medarbetare som deltagare. Via Kursadministrationen skickar du smidigt kallelse/inbjudan och tar fram deltagarlistor.  Vid markering av Närvaro uppdateras automatiskt medarbetarens personliga profil.

 

Utvecklingssamtal
Att skapa och hantera utvecklingssamtal är enkelt, du väljer dokumentmall och publicerar. Både medarbetare och närmaste chef har möjlighet till individuella noteringar/anteckningar. Som Administratör har du full koll på status avseende genomförda utvecklingssamtal.

 

Drift och Support
Kompetensbanken körs som en molntjänst på webbserver som tillhandahålls av Webday. 24-timmars övervakning och dagliga backuper ingår.
 
Systemet är enkelt att använda och innehåller en detaljerad hjälpfunktion, men ibland uppstår ändå frågor. Gratis telefonsupport ingår.

 

Skräddarsydd version av Kompetensbanken
Vi har lagt vårt fokus på att skapa en grundversion som innehåller det mesta och som upplevs som enkelt att ta till sig. Kompetensbanken är användarvänligt och har ett naturligt processflöde.
Vi vill leverera system som fungerar precis som du vill ha det. Saknar ni funktioner eller har önskemål om systemets utformning? Vi anpassar och skräddarsyr gärna er version av Kompetensbanken för att matcha era önskemål.

Kundreferens

”Vi valde att arbeta med Kompetensbanken för att vi ville skaffa oss ett skräddarsytt system för våra behov. Genom Kompetensbanken får vi en kontinuerlig uppföljning av status för våra anställdas internutbildning. Likaså kan anställda och deras chefer fortlöpande få en nulägesuppdatering på hur man ligger till i krävda utbildningsnivåer. På så sätt får vi både driv och automatik i uppföljningen av de mål för kunskap som finns angivna i företagets styrkort. Kompetensbanken ger oss också förutsättningar för att kvalitetssäkra kunskaper genom olika former av testhantering.

I Kompetensbanken kan vi också söka andra former av kunskap som finns i företaget genom tidigare förvärvad utbildning/erfarenhet, särskild destinationskunskap genom semester, studieresor m.m. På så sätt kan vi snabbt söka resurspersoner som vi kan använda i projekt av olika slag. Genom ett särskilt avsnitt ”Min utveckling” i Kompetensbanken kan vi dessutom få fram resurspersoner i form av handledare till utbildningar, personalbyten mellan butiker m.m.

Sammantaget har ”Kompetensbanken” blivit ett särskilt begrepp inom vårt företag. Väl känt av alla anställda. Och som man mer eller mindre dagligen använder i sin verksamhet på olika sätt. Kompetensbankens olika färgmarkeringar för status för kunskap har i hög grad – utöver kunskapen som sådan -blivit ett drivmedel för våra tämligen tävlingsinriktade anställdas strävan till att nå kompetensmål. ”

Leif Kjellgren
Personalchef Ticket Privatresor Norden